Apparatskåp till Kinnaredssågen

Vi har byggt ett stort apparatskåp till Kinnaredssågen i Derome. Skåpet är byggt i etapper eftersom det har varit i drift under året.

Några delar har vi byggt i vår verkstad och några har vi byggt på plats i anläggningen. När verksamheten hade semesteruppehåll och driften var stoppad fanns vi på plats och byggde ihop de kompletterande delarna. Just nu färdigställer vår kund Wecotech skåpet och ansvarar för installation och slutgiltig drifttagning.

Vi tackar Wecotech för förtroendet med detta projekt som innehåller många ingredienser inom både nybyggnation och ombyggnation. Vi är också glada över utmaningen att bygga i etapper, det har varit ett nytt spännande sätt för oss att arbeta på.