Halogenfria kanaler för miljöns skull

Nu använder vi endast halogenfria kabelkanaler när vi bygger skåp. Eftersom vi vill arbeta för en hållbar framtid är vi glada att vi nu kan övergå till att använda kabelkanaler som tillverkats i detta nya material.

Halogenfritt material är bättre för miljön. Det följer Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.